جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری آخرین و مهم ترین مرحله نگارش پایان نامه است. اگر نتوانید به خوبی از پایان نامه خود دفاع کنید، ممکن است زحمت هایی که در طول…
هر پایان نامه از حداقل یک مقاله تشکیل شده است. یعنی اگر موضوع پایان نامه شما بسیار محدود باشد، باز هم می توانید حداقل یک مقاله از آن استخراج کنید. یکی از معیارهای ارزشیابی یک…
یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مقاله علمی، پایان نامه یا پژوهش علمی دیگر بخش منابع آن تحقیق است. اگر هنگام نقل قول کردن از یک مطلب به درستی به منبع آن ارجاع ندهیم یا منبع…
پس از جمع آوری داده های خام با آن ها چه کنیم؟ آیا انباشتن متن پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی از داده های خام کار صحیحی است؟ آیا کار ما در این مرحله به…
در بسیاری از پروژه های پژوهشی و پایان نامه ها اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند. در مراحل بعدی همین داده های خام اولیه تحلیل و بررسی می شوند. اگر سنگ اول…
پروپوزال پیشنهاد رسمی شما برای انجام یک پژوهش است. در دوره کارشناسی ارشد جلسه دفاع از پروپوزال برگزار نمی شود اما این جلسه در دوره دکتری اهمیت زیادی دارد.
پروپوزال یا پیشنهاده اولین متن مکتوبی است که شما در راه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای خود باید بنویسید. در هنگام نوشتن پروپوزال باید موضوع خود برای نوشتن پایان نامه را پیشنهاد دهید…
دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری شبیه دوره لیسانس نیستند. نمی‌توانید یک ترم سر کلاس‌ها حاضر شوید، آخر ترم یه جزوه را بخوانید و توقع داشته باشید نمره خوبی کسب کنید. در دوره‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی…