مریم کریمی نوشته
هر پایان نامه از حداقل یک مقاله تشکیل شده است. یعنی اگر موضوع پایان نامه شما بسیار محدود باشد، باز هم می توانید حداقل یک مقاله از آن استخراج کنید. یکی از معیارهای ارزشیابی یک پایان نامه مقاله های استخراج شده از آن است. مقاله استخراج شده از پایان نامه بر نمره پایان نامه، مصاحبه دکتری و مصاحبه های شغلی موثر است. آقای مترجم امروز نحوه استخراج مقاله از پایان نامه را به شما می آموزد.

همین ابتدا نکته اصلی را در نظر داشته باشید؛ باید پایان نامه خود را در 10 تا 15 صفحه خلاصه کنید.

اما نکته های مهم دیگری نیز در استخراج مقاله از پایان نامه وجود دارند؛

1. عنوان مقاله هایی که از پایان نامه خود استخراج می کنید

نیازی نیست دقیقا عنوان پایان نامه خود را بر مقاله بگذارید. اگر 2 مقاله یا بیشتر از پایان نامه خود استخراج می کنید، باید عنوان های متفاوتی برای آن ها انتخاب کنید. نام همه مقاله ها را یکسان انتخاب نکنید. نام مقاله های خود را مانند مقاله های دیگر نویسندگان نیزنگذارید.

2. موضوع مقاله هایی که از پایان نامه خود استخراج می کنید

موضوع مقاله خود را علمی انتخاب کنید. قرار نیست همه بخش های مفید و غیرمفید و تکراری پایان نامه شما به مقاله تبدیل شوند! موضوع هایی انتخاب کنید که امکان انتشار مقاله در ژورنال های ISI را داشته باشند.

3. چکیده مقاله هایی که از پایان نامه خود استخراج می کنید

تعداد واژه های چکیده مقاله به طور متوسط 200 واژه است، اما ممکن است بعضی ژورنال ها نظر دیگری داشته باشند. قبل از ارسال مقاله حتما دستورالعمل ژورنال موردنظر را مطالعه کنید. چکیده مقاله به دلیل انتشار در اینترنت، اولین و مهمترین بخش مقاله است که در اختیار همه قرار می گیرد، پس اهمیت زیادی در معرفی مقاله شما و نشان دادن ارزش علمی آن دارد. 

جمله های چکیده باید به صورت خبری و با زمان فعل ماضی نوشته شوند.

4. به منابع اصلی رجوع کنید

برای نگارش مقاله ای که از پایان نامه استخراج کرده اید، به سراغ نقل قول های متعدد نروید. به منابع اصلی رجوع کنید و نقل قول های اضافی را حذف کنید. بیشتر نظرات خود را در مقاله منعکس کنید.

5. به تاریخ دفاع خود توجه داشته باشید

فرایند داوری مقاله ها در مجله های مختلف معمولا طولانی است. پس ارسال مقاله یک ماه پیش از دفاع کار عاقلانه ای نیست! حداقل 6 ماه زمان در نظر بگیرید تا در جلسه دفاع امتیاز مقاله شما لحاظ شود.

6. همه بخش ها را در مقاله خود بیاورید

هنگامی که مقاله ای از پایان نامه خود استخراج می کنید، باید همه بخش های پایان نامه درآن وجود داشته باشد، با این تفاوت که مطالب در حد پایان نامه تفصیلی نیست. بلکه کوتاه تر و خلاصه تر است. 

نکته هایی که امروز درباره استخراج مقاله از پایان نامه با هم مرور کردیم را مدنظر داشته باشید و همین امروز به سراغ پایان نامه خود بروید. حتی اگر دفاع کرده اید ولی از پایان نامه خود مقاله ای استخراج نکرده اید، هرچه سریع تر دست به کار شوید. دسترسی به پایان نامه ها محدود است، اما مقاله ها منتشر می شوند و امتیاز علمی بالاتری هم دارند. آقای مترجم همراه شماست تا پله های موفقیت در تحصیلات تکمیلی را به آسانی طی کنید.