مریم کریمی نوشته
در بسیاری از پروژه های پژوهشی و پایان نامه ها اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری می شوند. در مراحل بعدی همین داده های خام اولیه تحلیل و بررسی می شوند. اگر سنگ اول بنا درست گذاشته نشود، مراحل بعدی پژوهش و نگارش پایان نامه دچار مشکل می شود. ممکن است اطلاعات نهایی که به دست می آوریم اشتباه و بی فایده باشد و کل فرایند پژوهش پایان نامه را بی ارزش کند.

پیش از این با مراحل اولیه پژوهش و نگارش پایان نامه آشنا شدیم. درباره انواع مقاله، ساختار و نحوه نوشتن مقاله و نحوه نوشتن بخش های مختلف مقاله آموختیم. در بخش پایان نامه آموختیم که چگونه موضوع پایان نامه خود را انتخاب کنیم، منابع مناسب برای پایان نامه خود بیابیم، مقاله انگلیسی دانلود کنیم، پروپوزال بنویسیم و از پروپوزال خود دفاع کنیم.  مطلب امروز آقای مترجم به آموزش طراحی و ساخت یک پرسشنامه مناسب می پردازد. پرسشنامه خوب پرسشنامه ای است که مخاطب را ترغیب کند به همه پرسش ها به درستی پاسخ دهد و تا انتهای پرسشنامه با شما همراه بماند. اطلاعات صحیحی جمع آوری کند و سوال های مناسبی بپرسد. برای تهیه یک پرسشنامه استاندارد باید به این نکته ها توجه کنیم:

1- هدف

ابتدا باید مشخص کنیم چه هدفی داریم، با کمک پرسشنامه می خواهیم به پاسخ چه سوالی برسیم؟ آیا هدف های ما در یک راستا قرار دارند؟ آیا با تهیه یک پرسشنامه می توانیم به همه هدف های خود دست پیدا کنیم؟

2- تعیین جامعه و انتخاب نمونه

در تعیین جامعه به امکانات و توانایی های خود توجه داشته باشید. اگر شما یک پژوهشگر آزاد باشید دسترسی به جامعه «کشور» دشوار خواهد بود. جامعه خود را محدود کنید. سپس به تعیین ملاک هایی برای انتخاب نمونه بپردازید. اگر جامعه شما دانش آموزان کل کشور هستند، نمونه شما باید چند نفر باشند؟ چه ویژگی هایی داشته باشند؟ چه نکته هایی را باید رعایت کنید تا نمونه قابلیت تعمیم به کل جامعه را داشته باشد؟

3- تنظیم پرسشنامه

پس از بررسی دو مورد قبل، وارد مرحل تنظیم پرسشنامه می شویم. در این بخش باید نکته های زیادی را مورد نظر قرار دهید:

1- دستورالعمل

در ابتدای پرسشنامه دستورالعمل شفاف و دقیقی ارایه کنید. در دستورالعمل توضیح دهید که چگونه باید به سوال های هر بخش پاسخ داده شود. 

2- سوال های ساده

سوال های پرسشنامه را ساده طراحی کنید. مخاطب باید با یک یا دو بار خواندن سوال متوجه منظور شما شود. اگر مخاطب نتواند معنای سوال را بفهمد، گزینه ای انتخاب نمی کند و یا یک گزینه تصادفی انتخاب می کند.

3- محدوده زمانی تعیین کنید

مثلا اگر سوال شما «چند بار تقلب کرده اید؟» باشد، این سوال مبهم است. باید بپرسید «در ماه گذشته»، «در یک سال گذشته» و...

4- پرسش های خلاف باور

اگر بخشی از پرسش هایی که می پرسید برخلاف عقیده تعدادی از پاسخ دهندگان است، قبل از شروع این بخش از سوال ها، مقدمه چینی کنید و توضیح دهید. در غیر این صورت ممکن است پاسخ دهنده از همراهی با شما سر باز بزند. 

5- ترتیب سوال ها

در باره ترتیب سوال ها نظریه های متفاوتی وجود دارد اما رعایت چند نکته مهم است. سوال ها را به ترتیب زمانی مرتب کنید. در پرسشنامه های طولانی سوال های مهم را در انتهای پرسشنامه قرار ندهید. 

6- پرسش های باز و بسته

تعداد پرسش های بسته باید در پرسشنامه شما بیشتر باشند. در صورت نیاز از کمتر از پنج پرسش باز استفاده کنید. پرسش های بسته پرسش هایی هستند که پاسخ آن ها از میان گزینه ها انتخاب می شود اما در پرسش های باز مثلا نام پنج کتاب آخری که مخاطب خوانده است را می پرسید.

7- سوال ها را محدود کنید

در هر سوال فقط یک نکته را بپرسید. «آیا شما فوتبال و شنا دوست دارید؟» باعث می شود مخاطب نتواند به درستی انتخاب کند، چون ممکن است یکی را دوست داشته باشد و از دیگری بیزار باشد!

8- پرسش های هدایت کننده

طوری سوال ها را طراحی نکنید که پاسخ دهنده با نظر شما همسو شود. سعی کنید پرسش ها را بی طرفانه طراحی کنید.

امروز با چگونگی طراحی یک پرسشنامه استاندارد آشنا شدیم. با رعایت این نکته ها پرسشنامه بهتری طراحی کنید و به هدف پژوهش خود نزدیک تر شوید. آقای مترجم همراه شماست تا بتوانید مقاله پژوهشی خود را به بهترین نحو ارایه کنید.