آموزش گرامر زبان انگلیسی: گرامر مجهول

یادگیری ساختار مجهول برای بیشتر زبان آموزان چالش برانگیز است به طوری‌که بیشتر اوقات سعی می‌کنند در مکالمه و نوشتار خود از آن استفاده نکنند. این در حالیست که یادگیری دقیق این ساختار می‌تواند به کسب نمره بالا در آزمون‌های آیلتس و تافل کمک کند و باعث تقویت مکالمه شود. هم‌چنین این ساختار می‌تواند برای افرادی که می‌خواهند مقاله‌های علمی و آکادمیک بنویسند بسیار مفید و کاربردی باشد.

اگر آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه باشد می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و سختی‌های یادگیری را بر طرف کند. در ادامه کاربرد ساختار گرامری مجهول را در زمان‌های مختلف، به همراه مثال‌هایی مفید، بررسی کرده‌ایم که با استفاده از آن‌ها می‌توانید این ساختار گرامری را از پایه و به طور کاربردی بیاموزید.

کاربرد ساختار مجهول

ساختار مجهول در موارد زیر کاربرد دارد:

 • وقتی فاعل را نمی‌شناسید.

مثلا زمانی‌که نمی‌دانید چه کسی ماشین‌تان را دزدیده است باید از حالت مجهول استفاده کنید و بگویید:

(ماشین من دزدیده شد).My car was stolen

 • وقتی می‌خواهید فقط بر کار انجام شده تاکید کنید و فاعل را ذکر نکنید.

مثلا در جمله زیر تمرکز بر خانه‌ای است که ساخته شده و مهم نیست که چه کسی آن را ساخته است.

(آن خانه در سال 1989 ساخته شد) .That house was built in 1989

ساختار گرامر مجهول

ساختار مجهول را می‌توانید در تمام زمان‌ها، حال، گذشته، آینده و حتی حال استمراری به کار ببرید. در ادامه چگونگی استفاده از ساختار مجهول را در هر یک از این زمان‌ها بررسی می‌کنیم اما در ابتدا بیایید با ساختار کلی و پایه اینگرامر آشنا شویم:

برای نوشتن ساختار مجهول باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1- فاعل جمله‌ حذف کنید (می‌توانید در صورت لزوم آن را همراه با حرف اضافه by در پایان جمله بیاورید).

2- مفعول را در ابتدای جمله بیاورید.

3- پس از مفعول فعل to be را قرار دهید.

4- در آخر فعل اصلی را به حالت سوم فعل (past participle) تبدیل کنید و آن را بعد از فعل to be بنویسید.

مانند فرمول زیر:

شکل سوم فعل یا p.p + فعل to be+ مفعول

(علی در را باز کرد)Ali opened the door.: معلوم

(در باز شد) The door was opened (by Ali) .: مجهول

انواع ساختار مجهول

 • ساختار مجهول در زمان حال ساده

شکل سوم فعل یا am/is/are +p.p +مفعول

در گرامر زبان انگلیسی هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در زمان حال به طور مرتب انجام می‌شود یا حقیقتی کلی را بیان کنیم، این ساختار را به کار می‌بریم. برای استفاده از ساختار مجهول در زمان حال ساده باید فعل to be را مطابق با حالت مفعول به صورت (am,is,are) بیاورید.

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .The flowers are watered every day (گل‌ها هرروز آبیاری می‌شوند)
 • .The water is boiled at 100 degrees(آب در 100 درجه می‌جوشد)

می‌بینید که فعل to be مطابق با اول شخص یا سوم شخص بودن مفعول در زمان حال صرف شده و پس از آن شکل سوم فعل یا past participle به کار رفته است.

 • ساختار مجهول در زمان حال استمراری

شکل سوم فعل یا am/is/are + being+p.p +مفعول

در گرامر زبان انگلیسی هرگاه بخواهیم در مورد عملی حرف بزنیم که در لحظه در حال انجام است از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .A novel is being written (رمانی در حال نوشته شدن است)
 • .The gifts are being opened (کادوها دارند باز می‌شوند)

همان‌طور که می‌بینید این ساختار کاملا شبیه ساختار قبلی است با این تفاوت که در این ساختار پس از فعل to be باید کلمه being را قرار دهید.

 • ساختار مجهول در زمان حال کامل

شکل سوم فعل یا have/has + been+p.p +مفعول

کاربرد این ساختار در گرامر زبان انگلیسی کاملا مانند ساختار معلوم آن است یعنی زمانی‌که بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در گذشته اتفاق افتاده و تاثیرش تا حال ادامه پیدا کرده است. به نمونه‌های زیر دقت کنید:

 • .A bridge has been built (پلی ساخته شده است)
 • .All sandwiches have been eaten (همه ساندویچ‌ها خورده شده‌اند)

با توجه به نمونه‌های بالا، باید مطابق با اول شخص یا سوم شخص بودن مفعول فعل have/has را بیاورید و پس از آن ساختار been+p.p را قرار دهید.

 • ساختار مجهول در زمان حال کامل استمراری

شکل سوم فعل یا have/has+ been+ being+p.p +مفعول

کاربرد این ساختار کاملا مانند ساختار معلوم آن است یعنی زمانی‌که بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در گذشته شروع شده و در زمان حال نیز در حال انجام است یا بخواهیم عملی را بیان کنیم که مدتی در حال انجام بوده و در لحظه یا زمانی کوتاه قبل از آن متوقف شده و نتیجه آن تا زمان حاضر نیز قابل مشاهده است.

در این ساختار، گوینده همان قدر که به نتیجه عمل اهمیت می‌دهد بر فرایند عمل (طول زمان آن) نیز تاکید دارد. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .We have been being watched for some time (برای مدتی تحت نظر بوده‌ایم)
 • .This approach has been being outdated for years(سال‌هاست که این رویکرد از مد افتاده است)

این ساختار مانند ساختار قبلی است با این تفاوت که پس ازhave/hasباید ترکیب been being راقرار دهید.

توجه: در قواعد زبان انگلیسی به ندرت از حالت مجهول حال کامل استمراری استفاده می‌شود.

 • ساختار مجهول در زمان گذشته ساده

شکل سوم فعل یا was/were + p.p + مفعول

هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در گذشته توسط کسی انجام شده است، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .The car was stolen after midnight (ماشین بعد از نیمه شب دزدیده شد)
 • .Two wild animals were killed yesterday (دیروز دو حیوان وحشی کشته شدند)

همان‌طور که می‌بینید فعل to be مطابق با اول شخص یا سوم شخص بودن مفعول در زمان گذشته صرف شده و پس از آن شکل سوم فعل یا past participle به کار رفته است.

 • ساختار مجهول در زمان گذشته استمراری

شکل سوم فعل یا was/were + being+p.p +مفعول

هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در گذشته برای مدتی در حال انجام بوده از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .The guitar was being played (گیتار داشت نواخته می‌شد)
 • .The cars were being repaired (ماشین‌ها داشتند تعمیر می‌شدند)

همان‌طور که می‌بینید این ساختار کاملا شبیه ساختار قبلی است با این تفاوت که در این ساختار پس از فعل to be باید کلمه being را قرار دهید.

 • ساختار مجهول در زمان گذشته کامل

شکل سوم فعل یا had + been+p.p +مفعول

هرگاه بخواهیم درباره عملی صحبت کنیم که در گذشته قبل از زمان یا واقعه‌ای اتفاق افتاده است، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .The door hadn’t beenlocked the door before you arrived (تا قبل از این‌که تو بیایی در قفل نشده بود)
 • .Many snakeshad beenkilled (مارهای زیادی کشته شده بودند)

همان‌طور که می‌بینید این ساختار مانند ساختار مجهول حال کامل است با این تفاوت که در این‌جا باید حالت گذشته فعل have/has بیاورید.

 • ساختار مجهول در زمان گذشته کامل استمراری

شکل سوم فعل یا had+ been+ being+p.p +مفعول

در گرامر زبان انگلیسی هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در زمان گذشته توسط کسی انجام شده و تا پیش از وقوع رویدادی دیگر در گذشته تداوم داشته، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • Your documents had been being printed just as the power went out. (تا زمانی‌که برق نرفته بود اسناد شما داشت چاپ می‌شد)
 • The rain had been being fallen when I turned my computer on. (از وقتی‌که کامپیوترم را روشن کردم داشت باران می‌بارید)

این ساختار مانند ساختار قبلی است با این تفاوت که پس از had باید ترکیب been being را قرار دهید.

توجه: در قواعد زبان انگلیسی استفاده از این ساختار چندان رایج نیست.

 • ساختار مجهول در زمان آینده ساده

شکل سوم فعل یا will+ be+p.p+ مفعول

هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که قرار است کسی آن را در آینده انجام دهد، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • .The contract will be signed tomorrow (قرارداد فردا امضا خواهد شد)
 • .The horses will be taken to the stable (اسب‌ها به اسطبل برده خواهند شد)

همان‌طور که می‌بینید در این ساختار باید پس از مفعول ترکیب be+willرا بیاورید و پس از آن شکل سوم فعل یا p.p را قرار دهید.

نکته: اگر بخواهید در مورد عملی صحبت کنید که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، می‌توانید به جای will از be going to استفاده کنید. مانند مثال زیر:

 • The project is going to be completed tonight.(پروژه امشب تکمیل خواهد شد)
 • ساختار مجهول در زمان آینده استمراری

شکل سوم فعل یا will+ be+ being+ p.p + مفعول

هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در آینده قرار است کسی آن را برای مدت زمان مشخصی انجام دهد، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • Maria and Joseph will be being taken care of during the Christmas holidays. (در طول تعطیلات کریسمس از ماریا و جوزف نگهداری خواهد شد)
 • The hotelswill be being built in five years. (هتل‌ها در یک دوره پنج ساله ساخته خواهند شد)

این ساختار نیز مانند ساختار قبلی است با این تفاوت که پس از will be باید کلمه being را بیاورید.

 • ساختار مجهول در زمان آینده کامل

شکل سوم فعل یا will + have+ been+ p.p + مفعول

هرگاه بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در آینده در زمان مشخصی انجام خواهد شد، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

 • This report will have been written by the 1st of November. (این گزارش تا ابتدای ماه نوامبر نوشته خواهد شد)
 • Your bike won’t have been fixed by Friday. (دوچرخه شما تا جمعه تعمیر نخواهد شد)

همان‌طور که می‌بینید در این ساختار باید پس از مفعول ترکیب will have been را بیاورید و پس از آن حالت سوم شکل فعل را قرار دهید.

 • ساختار مجهول در زمان آینده کامل استمراری

شکل سوم فعل یا will +have+ been+ being+ p.p + مفعول

هرگاه بخواهید در مورد عملی صحبت کنیم که در مدت زمان مشخصی ادامه دارد و در زمانی مشخص به پایان می‌رسد، از این ساختار استفاده می‌کنیم. مثل نمونه زیر:

 • The project will have been being worked on during the next month. (در ماه آینده روی پروژه کار خواهد شد)

به طور کلی حالت معلوم و مجهول این ساختار در زبان انگلیسی رایج نیست اما در عین حال ساختاری غلط هم نیست و در کتاب‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی به آن اشاره شده است.

حالا که با ساختارهای مختلف مجهول آشنا شدید وقت آن است که تمرین کنید. کتاب‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی، تمرین‌های متنوع و کاربردی زیادی را برای شما فراهم می‌کنند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید گرامر خود را تقویت کنید و کاربرد ساختار مجهول را در جمله‌های مختلف بیاموزید.

جمع بندی

یادگیری ساختار مجهول چالش برانگیز است اما اگر آن را از پایه و به طور دقیق بیاموزید در بسیاری از زمینه‌ها برای شما مفید خواهد بود. با مطالعه نکاتی که در بالا گفته شد می‌توانید کاربرد این ساختار گرامری در زمان‌های مختلف یاد بگیرید و مکالمه و مهارت‌های نوشتاری خود را تقویت کنید.

مطالب مرتبط