مریم کریمی نوشته
پروپوزال پیشنهاد رسمی شما برای انجام یک پژوهش است. در دوره کارشناسی ارشد جلسه دفاع از پروپوزال برگزار نمی شود اما این جلسه در دوره دکتری اهمیت زیادی دارد.

پیش از این در وب سایت آقای مترجم با نحوه انتخاب موضوع پایان نامه و نحوه نگارش پروپوزال آشنا شدیم. امروز آقای مترجم پیشنهادهایی برای برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ارایه می کند.

1. متن پروپوزال خوبی داشته باشید

ابتدا متن پروپوزال خود را کامل کنید. نوشته خود را به استاد راهنما و استاد مشاور بدهید و اشکال هایی که به شما گوشزد می شود را رفع کنید.

2. پاورپوینت دفاع از پروپوزال

برای جلسه دفاع از پروپوزال پاورپوینت بسازید. برای ساخت پاورپوینت به این نکته ها توجه کنید:

 •  تعداد اسلایدها نباید بیش از 10 اسلاید باشد
 •  زمینه اسلایدها را ساده انتخاب کنید
 •  مطلب را ساده و خلاصه بنویسید
 • مطالب پاورپوینت خود را این گونه آماده کنید:
 • صفحه اول، معرفی: عنوان پروپوزال، نام استاد راهنما و استاد مشاور، نام دانشجو
 • صفحه دوم، بیان مسئله: مسئله اصلی پژوهش را در این صفحه توضیح دهید.
 • صفحه سوم، اهمیت و ضرورت پژوهش: در این بخش توضیح دهید اگر این پژوهش انجام نشود چه ضرری متوجه جامعه است، اگر این پژوهش انجام شود چه سودی خواهد داشت.
 • صفحه چهارم ، پیشینه پژوهش: منابعی که پیش از این به مطالعه و بررسی پژوهش شما پرداخته اند را بررسی کنید. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین را ارایه کنید. در صورت نیاز صفحه دیگری هم به این بخش اختصاص دهید. برای صرفه جویی در زمان می توانید در انتهای معرفی منابع، وجه تمایز پژوهش خود با این منابع را توضیح دهید.
 • صفحه پنجم، اهداف پژوهش: اهداف کلی و جزیی پژوهش خود را تبیین کنید و بگویید این پژوهش قرار است به چه هدفی دست پیدا کند.
 • صفحه ششم، پرسش و فرضیه: ابتدا پرسش های پژوهش و سپس فرضیه های پژوهش را ارایه کنید. پرسش ها نباید با «آیا» آغاز شوند. هر فرضیه باید در پاسخ به یک پرسش تنظیم شده باشد.
 • صفحه هفتم، روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات: در این صفحه توضیح می دهید که از چه روشی برای پژوهش و تحقیق خود استفاده می کنید. آیا یک پژوهش کتابخانه ای دارید یا آزمایشگاهی یا میدانی؟ آیا مدل پژوهش شما توصیفی- تحلیلی است یا آماری؟
 • صفحه هشتم، جامعه و نمونه: اگر پژوهش شما آماری است، در این اسلاید باید توضیح دهید که در چه جامعه ای کار خواهید کرد و چگونه نمونه آماری خود را انتخاب می کنید. روش نمونه گیری و تعداد نمونه نیز در این بخش توضیح داده می شود.
 • صفحه نهم، روش آماری: اگر پژوهش شما آماری است، باید توضیح دهید که از چه روش های آماری کمک می گیرید و دلیل انتخاب خود را تبیین کنید.
 • صفحه دهم، زمان بندی: در این اسلاید باید جدول زمان بندی ارایه کنید و پیش بینی خود از انجام هر مرحله از پژوهش را به استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور خود توضیح دهید.

3. تمرین کنید

پیش از روز دفاع چند بار مطالب پاورپوینت را بخوانید و صحبت کردن را تمرین کنید.

4. از روی پاورپوینت نخوانید

سعی کنید مطالب را به صورت شفاهی ارایه کنید. اگر نکته ای را فراموش کردید از پاورپوینت کمک بگیرید اما خواندن همه مطالب از روی پاورپوینت خسته کننده است.

5. نکته ها را یادداشت کنید

ایرادها و سوال هایی که استادان داور می پرسند یادداشت کنید. اجازه بدهید همه نکته ها را بگویند، سپس به سوال ها پاسخ دهید و اگر لازم بود از استاد راهنمای خود کمک بگیرید. 

6. اعتماد به نفس داشته باشید

همه می دانند که شما استرس  و اضطراب دارید اما تلاش کنید که چشم هایتان این استرس را منعکس نکند. به چشم همه حاضران نگاه کنید و با آرامش نکته ها را توضیح دهید. 

مطلب امروز آقای مترجم به توصیه هایی برای جلسه دفاع از پروپوزال اختصاص داشت. با رعایت این نکته ها می توانید به راحتی از پروپوزال خود دفاع کنید و روند پژوهش را ادامه دهید.

دیگر مطالب مرتبط با پایان نامه نویسی: