استرس یا تکیه در تلفظ کلمات انگلیسی

ادای کلمات در زبان انگلیسی مانند زبان فارسی نیست و هر یک از کلمات به طرز خاصی ادا می‌شوند. در هر کلمه معمولا یکی از حروف محکم‌تر از بقیه حروف ادا می‌شود. به این بحث، استرس در کلمات انگلیسی می‌گویند. هر یک از کلمات فراز و فرودهایی دارند و به شکل خاصی تلفظ می‌شوند. همین باعث می‌شود کلمات و جملات ریتم خاصی داشته باشند و زبان انگلیسی جذابیت‌های بیانی خودش را داشته باشد. در این مقاله به استرس در کلمات و جملات انگلیسی می‌پردازیم تا این موضوع برایتان واضح شود. با ما همراه باشید.

چرا استرس در کلمات انگلیسی اهمیت دارد؟

خیلی از کلمات در زبان انگلیسی نوشتار مشابهی دارند، اما به شکل متفاوتی بیان می‌شوند. اما در زبان فارسی اینطور نیست. شما وقتی کلمه “شیر” را بیان می‌کنید، تا وقتی آن را در جمله به کار نبرید، مشخص نیست که منظور شما از شیر، شیر خوراکی، شیر جنگل یا شیر آب است.

از طرف دیگر در زبان انگلیسی اینطور نیست. بگذارید با یک مثال توضیح دهم. کلمه “Dessert” به معنی “دسر” و “بیابان” است. اگر شما تلفظ درست هر یک را ندانید، ممکن است مخاطب را دچار اشتباه کنید. برای مثال مخاطب تصور می‌کند شما بیابان را خیلی دوست دارید؛ با اینکه منظور شما، دسر بوده است.

وقتی استرس را در جای درستی نیاورید، این اشتباهات به وجود می‌آید و ممکن است دو نفر اصلاً منظور یکدیگر را متوجه نشوند.

در ادامه یک سری قانون در مورد استرس در کلمات انگلیسی را بیان می‌کنیم و چندین مثال هم می‌زنیم تا بهتر بتوانید تشخیص دهید.

استرس کلمه به چه معنی است؟

تلفظ بخش‌های مختلف کلمات در زبان انگلیسی خیلی متفاوت است. ممکن است برخی حروف قوی‌تر و برخی ضعیف‌تر بیان شوند. معمولاً استرس یا تاکید روی یک هجا یا سیلاب (syllable) بیشتر از بقیه است.

مثلا کلمه “beautiful” از سه سیلاب تشکیل شده است. استرس این کلمه روی هجای اول آن یعنی “BEAU” است و دو بخش دیگر یعنی “ti-ful” خیلی سبک‌تر تلفظ می‌شود. با این مثال متوجه شدید که هر یک از کلمات در زبان انگلیسی، قانون بیانی و تلفظی خودشان را دارند و برای یادگیری همه این موارد به یک معلم خصوصی مجرب  یا شرکت در کلاس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی نیاز دارید. مدرس زبان انگلیسی آنلاین می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. زیرا معلم زبان انگلیسی در کلاس تمام تمرکزش روی تلفظ صحیح واژگان شاگرد است و در صورت اشتباه شاگرد، تمام نکات درست تلفظ را به او با تکرار و آوای صحیح آموزش می‌دهد.  

سیلاب چیست؟

سیلاب واحدی از تلفظ است که یک حرف مصوِت دارد. ممکن است یک کلمه از یک سیلاب یا چندین سیلاب تشکیل شده باشد. مثلا کلمه “one” تک سیلابی است؛ اما کلمه “ang-ry” دو سیلاب دارد. کلمه‌ای مانند “ne-ce-ssa-ry” هم دارای 4 سیلاب است. برای اینکه متوجه شوید یک کلمه چند سیلاب دارد، باید به تعداد حروف مصوت توجه کنید. برای مثال کلمه‌ای مانند “scratch” تقریباً طولانی و دارای هفت حرف بوده، اما تک سیلابی است. از طرف دیگر “umami” تنها با پنج حرف، سه سیلاب دارد.

استرس در کلمات انگلیسی چه ویژگی دارد؟

زمانی که استرس روی حرف یا حروف خاصی از کلمه می‌نشیند، ویژگی خاصی به کلمه می‌دهد. برای تلفظ حروف دارای استرس، این اتفاقات می‌افتد.

 • مصوت طولانی‌تر تلفظ می‌شود
 • گام سیلاب موردنظر یک سطح بالاتر می‌رود
 • ادای سیلاب با صدای بلندتری انجام می‌شود
 • وضوح تلفظ سیلاب موردنظر بیشتر می‌شود
 • چهره در زمان ادای سیلاب تغییر می‌کند

پس وقتی می‌خواهید سیلاب دارای استرس را بیان کنید، حواس‌تان به این پنج مورد باشد.

قوانین استرس در کلمات انگلیسی چیست؟

همانطور که گفتیم در یکی از سیلاب‌های خود، استرس یا تاکید بیشتری دارد. اما از کجا بدانیم استرس هر کلمه روی چه بخشی است؟ در ادامه یک سری قوانین کلی برای این موضوع بیان می‌کنیم.

1.     استرس کلمات با دو سیلاب

اسم یا صفتی که دارای دو هجا باشد، معمولا استرس روی هجای اولِ آن است. برای مثال استرس کلمه sixtyیا Table روی بخش اول آن است.

چند مثال دیگر:

 • Scissors
 • Pretty
 • Clever
 • Archive

البته همیشه در زبان انگلیسی یک سری استثنا وجود دارد. کلماتی که از زبان‌های دیگر مانند فرانسوی وارد زبان انگلیسی شده باشند یا کلمات تصادفی دیگر، استرس روی هجای دوم آن‌ها قرار می‌گیرد. این بیشتر به تشخیص خودتان است اما می‌توانید از دیکشنری یا استاد خصوصی زبان انگلیسی کمک بگیرید.

چند مثال:

 • استرسHotel  روی TEL
 • استرسExtreme  روی TREME
 • استرس کلمه Concise روی CISE
 • استرس کلمه addressرویD  دوم

2.     افعال و حرف‌های اضافه با دو هجا

این قانون بدین صورت است که وقتی کلمه‌ای با یک حرف اضافه – پسوند یا پیشوند – بیاید و دارای دو سیلاب باشد، معمولا استرس روی سیلاب دوم است. 

چند مثال:

 • Present
 • Export
 • Aside
 • Between

اما استثناهایی هم وجود دارد؛ مثلا استرس کلمه airportروی AIR است.

3.     کلماتی که همزمان  اسم و فعل هستند

استرس در کلمات انگلیسی که هم است هستند و هم فعل، به این صورت است که:

 1. وقتی کلمه به عنوان اسم به کار می‌رود، استرس روی سیلاب اول است.
 2. وقتی کلمه به عنوان فعل به کار می‌رود، استرس روی سیلاب دوم است.

چند مثال:

 • در Export به معنای صادرات، استرس روی هجای اول و در Export به معنی صادر کردن، استرس روی هجای دوم است.
 • در Suspect به معنی مضنون، استرس روی هجای اول و در Suspect به معنی سوءظن داشتن، استرس روی هجای دوم است.

البته در این مورد هم استثنا وجود دارد. مثلا استرسِ کلمه respect که هم به عنوان اسم و هم فعل به کار می‌رود، در دو حالت، روی سیلاب دوم است.

4.     استرس در کلمات انگلیسی سه سیلابی همراه با حروف اضافه “er” و “ly”

در کلمات انگلیسی که دارای سه سیلاب هستند و به  erو ly ختم می‌شوند، استرس معمولا روی سیلاب اول است. مثلا در کلمات Orderly، Quietly و Manager، استرس یا تاکید روی هجای اول است. استرس کلمه yesterdayهم روی هجای اول قرار می‌گیرد.

5.     استرس در کلمات انگلیسی که به ic،sion  و tion ختم می‌شوند

کلماتی که به ic، sion و tion ختم می‌شوند، معمولا استرس آن‌ها روی سیلاب دو تا مانده به آخری است. مثلا در کلمه Creation، استرس روی A و در کلمه Commission، استرس روی هجای MI قرار می‌گیرد. همچنین در کلمه Photographic، استرس روی GRA است و استرس کلمه mechanicروی هجای CHA قرار می‌گیرد.

6.     استرس در کلمات انگلیسی که به cy، ty، phy، gy و al ختم می‌شوند

استرسِ کلماتی که به cy، ty، phy، gy و al ختم می‌شوند، روی سیلاب سه مانده به آخری قرار می‌گیرد. کافی است سیلاب‌ها را از آخر به اول بشمارید و استرس را روی سومین هجا بگذارید. به طور مثال استرسِ کلمه Democracy روی بخش MO، کلمه Photography روی TO، کلمه Logical روی LO و کلمه Psychology روی CHO است.

7.     استرس در کلمات انگلیسی و اسامی مرکب

استرس در اسامی مرکب یعنی اسامی که از دو یا چند کلمه معنی‌دار تشکیل شده‌اند، روی هجای اول قرار می‌گیرد. مثلا استرس کلمه Football روی FOOT و استرسِ کلمه Keyboard، روی KEY قرار می‌گیرد.

8.     استرس در صفت‌ها و فعل‌های مرکب

استرس در بیشتر صفت‌های مرکب – یعنی صفت واحدی که از بیش از یک کلمه ساخته شده است – و افعال مرکب –افعال چند کلمه‌ای – روی کلمه دوم قرار می‌گیرد. مثلا استرس کلمه Old-fashioned روی FA و استرس کلمه Understand، روی STAND قرار می‌گیرد.

تا اینجا در مورد قوانین استرس در کلمات انگلیسی صحبت کردیم. به غیر از این موارد استرس در جملات سوالی انگلیسی، خبری یا جملاتی که منظور خاصی را می‌رساند، متفاوت است. درست است که یک سری قوانین وجود داشته، اما گاهی اوقات هم استثناهایی وجود دارد. به همین دلیل کار کمی سخت می‌شود. اینجا است که وجود یک معلم خصوصی زبان انگلیسی برای یادگیری استرس کلمات و موارد دیگر مثل گرامر و مکالمه اهمیت پیدا می‌کند.

بهترین معلم خصوصی زبان انگلیسی یا زبان‌های خارجی را از کجا پیدا کنیم؟

برای یادگیری زبان انگلیسی و سایر زبان‌های خارجی، وجود یک معلم مجرب و کارآزموده اهمیت زیادی دارد. زیرا زبان انگلیسی قوانین، گرامر، تلفظ و قلق خاص خود را دارد و نمی‌توان تنها با مطالعه شخصی آن را فراگرفت. چون ممکن است در برخی موارد مانند همین تلفظ یا استثناهایی که در قواعد گرامری وجود دارد، دچار اشتباه شوید. به همین دلیل وجود معلم خصوصی زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد.

به طور کل برای یادگیری زبان‌های خارجی نیاز به یک آموزش دهنده خوب دارید. معلمی که بتواند با توانایی‌های تدریس خود، بهترین و سریع‌ترین راه یادگیری زبان مورد نظرتان را به شما نشان دهد. زیرا یادگیری زبان اگر با روشی درست و منطقی آغاز نشود، شما را از همان ابتدای آموزش، دلزده، کلافه و خسته می‌کند. و علت اینکه خیلی از زبان‌آموزان در همان مراحل اولیه یادگیری زبان، این فرآیند را رها کرده، همین خستگی و دلزدگی از روش‌های خسته‌کننده یادگیری زبان انگلیسی و سایر روش‌ها است.

اما شما می‌توانید بهترین آموزش‌دهنده‌ها یا بهتر است بگوییم بهترین مدرسین کلاس خصوصی زبان را در سایت تدریس خصوصی استادبانک پیدا کنید. استادبانک با معرفی بهترین اساتید در حوزه‌های درسی و فنی مختلف، به شما کمک می‌کند در هر زمینه‌ای که نیاز دارید، بتوانید پیشرفت کنید. اگر به معلم خصوصی زبان برای مهاجرت نیاز دارید یا به دنبال معلم زبان انگلیسی در منزل هستید، یا حتی می خواهید برای یادگیری سایر زبان‌ها، در کلاس‌های تدریس خصوصی زبان‌های خارجی شرکت کرده، می‌توانید روی استادبانک حساب کنید.

هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی چقدر است؟

قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل با اساتید استادبانک مناسب است و بر اساس شایستگی اساتید مشخص می‌شود. قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ساعتی و به هر نحوی که توانایی پرداخت آن را داشته باشید، تعیین می‌شود.

 هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی برای اساتید مختلف، متفاوت بوده و بسته به سوابق تدریس آ‌ن‌ها، کیفیتی که از تدریس خود در جلسات خصوصی به نمایش می‌گذارند و میزان امتیازشان در استادبانک، متفاوت است. اما هر استادی با هر قیمتی، در استادبانک توانایی تدریس بالایی در کلاس خصوصی زبان دارد. زیرا اساتید در بدو ورود به مجموعه استادبانک، تعیین صلاحیت می‌شوند و اگر فردی در جایگاه استاد نشان دهد که توانایی‌های لازم و کافی را برای تدریس ندارد، به هیچ عنوان مورد پذیرش این مجموعه قرار نخواهد گرفت.  علاوه بر این، پشتیبانی سایت استادبانک با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۵۳۴۳ می‌تواند در جهت انتخابی راحت و بدون دسترس به شما کمک کند.

شما می‌توانید رزومه اساتید، سوابق تدریس‌شان را در سایت به همراه نظر شاگردان مشاهده کنید. با همه این امکانات در نهایت با دیدی باز، استاد موردنظرتان را برای یادگیری گرامر، مکالمه، نوشتن، تلفظ و استرس در کلمات انگلیسی انتخاب نمایید.

مطالب مرتبط