مهم‌ترین نکات گرامر زبان انگلیسی برای سطوح پایه، متوسط و پیشرفته

گرامر یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مباحث زبان انگلیسی است. استفاده درست از گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند روان‌تر و تاثیرگذارتر صحبت کنید، بنویسید و کیفیت اسپیکینگ و رایتینگ‌تان را به طور قابل توجهی افزایش دهید. در این پست مهم‌ترین نکات گرامر زبان انگلیسی برای سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا بتوانید به خوبی از آن‌ها برای تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی استفاده کنید.

این نکته را در نظر داشته باشید که نکات ارائه شده در این مطلب نکات ضروری گرامر هستند، پس برای یادگیری کامل قواعد گرامری باید از کتاب‌های آموزش گرامر استفاده کنید. کتاب‌های آموزش گرامر که به زبان فارسی نوشته‌ شده‌اند نیز به شما در یادگیری قواعد گرامری کمک خواهند کرد.

 نکات گرامر زبان انگلیسی برای سطح مبتدی

1- آشنایی با صفت‌ها:

همانند زبان فارسی، در زبان انگلیسی هم از صفت‌ برای توصیف ویژگی‌های اسم‌ استفاده می‌شود. کلماتی مانند: Happy, Beautiful, Ugly و … صفت محسوب می‌شوند.

جایگاه صفت در زبان انگلیسی‌:

 • بعد از افعال To Be:

به Am, Is, Are افعال To Be گفته می‌شوند.

مثال: .I am happy

 • قبل از اسمی که می‌خواهید آن را توصیف کنید.

مثال: .I have a beautiful desk

 • بعد از افعال ربطی:

افعال ربطی مثل: Look, Become, Get, Grow و …

مثال: .You seem tired

نکته: گاهی چند صفت برای توصیف یک اسم به کار می‌روند. در این صورت باید با الگوی خاصی، صفت‌ها را کنار هم قرار دهیم. در گرامر زبان انگلیسی، صفت‌ها به ترتیب زیر کنار هم قرار می‌گیرند. صفت‌هایی که نشان‌دهنده:

1- شمارنده‌ یا حروف تعریف

2- کیفیت

3- اندازه

4- رنگ

5- ملیت

6- جنس

7- اسم

8- زیادی (بقیه موارد)

برای به خاطر سپاری ترتیب صفات معمولا زبان‌آموزان از کلمه رمز «شکار مجاز» استفاده می‌کنند. هر حرف کلمه «شکار مجاز» نشان دهنده یکی از مواردی است که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم.

مثال: فرض کنید برای توصیف Dress بخواهید از صفت‌های زیر استفاده کنید:

Long, French, Beautiful, Green

طبق ترتیبی که در بالا برای‌تان مطرح کردیم. صفت‌ها به ترتیب زیر کنار هم قرار می‌گیرند:

I have a beautiful, long, green, french dress.

2- آشنایی با قیدها

قیدها کلماتی هستند که می‌توانند به توصیف موارد زیر بپردازند:

 • توصیف فعل‌ها: .I sing loudly
 • توصیف یک صفت: .I am very tall
 • توصیف یک قید دیگر: .It ended too quickly
 • توصیف یک جمله کامل: .Fortunately, I studied hard for that test

اکثر قیدها به ly ختم می‌شوند. اما در چند مورد شکل صفت و قید برخی از کلمات یکسان است. مانند: Fast و Hard

Fast به عنوان صفت: .I am a fast writer

Fast به عنوان قید: .I write fast

Hard به عنوان صفت: .It was a hard work

Hard به عنوان قید: .I try hard

3- آشنایی با حروف تعریف

حروف تعریف به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند.

حروف تعریف معین (The): از این حرف تعریف برای مواردی استفاده می‌کنیم که برای ما شناخته‌شده باشند.

مثال: .Let’s read the book

در این قسمت می‌دانیم کدام کتاب را می‌خواهیم بخوانیم به همین خاطر از حرف تعریف the استفاده کردیم.

حروف تعریف نامعین یا نکره (A, An): از این حروف تعریف برای مواردی استفاده می‌کنیم که برای ما ناشناخته باشند.

مثال: .Let’s read a book

در این قسمت می‌خواهیم یک کتاب بخوانیم. نمی‌دانیم دقیقا چه کتابی.

4- آشنایی با حروف ربط

حروف ربط کلماتی هستند که کلمه‌ها، عبارات و … را به هم متصل می‌کنند و شامل عباراتی هم‌چون for, and, nor, but, or, yet, so می‌شوند.

برای مثال: .I love my mother and my father

.I work quickly and carefully

5- آشنایی با حروف اضافه

معمولا حروف اضافه نشان دهنده زمان اتفاق افتادن یا مکان اتفاق افتادن چیزی هستند. مانند from, before, by, in, on, since, at و …

.I saw a movie at home

 نکات گرامر زبان انگلیسی برای سطح متوسط

1- آشنایی با نقل‌قول‌ها (Reported speech)

ما از نقل قول، برای منتقل و بازگو کردن سخنان افراد استفاده می‌کنیم. نقل قول‌ها در زبان انگلیسی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شوند.

نقل قول مستقیم: در نقل قول مستقیم، دقیقا همان عبارتی را به کار می‌بریم که شخص به زبان آورده است، بدون آنکه تغییری در آن به وجود آوریم و از علائم نقل قول (quotation marks) برای نشان دادن قسمت نقل شده استفاده می‌کنیم.

. “Reza said, “I’m hungry

رضا گفت:«من گرسنه هستم.»

نقل قول غیر مستقیم: در نقل قول غیرمستقیم به جای اینکه دقیقا حرف فرد را تکرار کنیم تفاوت‌هایی در آن ایجاد می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

.Reza said he was hungry

به جمله با نقل قول مستقیم توجه کنید. رضا گفت:«من گرسنه هستم.» ولی در نقل قول غیر مستقیم جمله به این صورت است که، رضا گفت او گرسنه است.

در نقل قول غیر مستقیم زمان فعل اصلی به عقب باز می‌گردد.

1- Present simple -> past simple

“.I like flowers. -> “He said he liked flowers

2- Present continuous -> past continuous

“.I am eating dinner. -> “She said she was eating dinner

3- Present perfect -> past perfect

“.I have finished my homework. -> “She said she had finished her homework

4- Present perfect continuous -> past perfect continuous

“.I have been studying English. -> “He said he had been studying English

5- Is going to – > was going to

“.I am going to study. -> “He said he was going to study

6- Future simple – > would

“.I will go to school later. -> “She said she would go to school later

نکات مهم در زمینه نقل‌قول‌ها:

 • اگر زمان فعل با نقل مستقیم گذشته ساده باشد، در نقل قول غیر مستقیم هم همان گذشته ساده باقی می‌ماند.

“.I studied hard” -> “She said she studied hard

 • شکل برخی از افعال مدال در نقل قول غیرمستقیم تغییر می‌کنند.

“.I can speak English” -> “He said he could speak English

 • شکل برخی از افعال مدال در نقل قول غیر مستقیم تغییر نمی‌کنند.

“.I should work hard” -> “He said he should work hard

2- شمارش‌گرها یا کمیت‌سنج‌ها(Quantifiers)

شمارشگرها شامل All, every, each, both, neither, either هستند و اطلاعاتی درباره میزان یا تعداد هر چیزی ارائه می‌دهند. در این مبحث این نکته مهم است که بدانید بعد از هر یک از شمارش‌گرها اسم‌های جمع به کار برده می‌شود یا مفرد. سعی کردیم به طور کامل نکات این قسمت را برای‌تان دسته‌بندی کنیم.

شمارش‌گرهایی که بعد از آن‌ها اسامی جمع به کار می‌رود:

 • All (the) flowers
 • All of the flowers
 • Each of the flowers

شمارش‌گرهایی که بعد از آن‌ها ضمایر جمع به کار می‌رود:

 • All of them
 • Each of us

شمارش‌گرهایی که بعد از آن‌ها اسم‌های غیرقابل شمارش به کار می‌رود:

 • All (the) information
 • All of the information

شمارش‌گرهایی که بعد از آن‌ها اسم‌های مفرد به کار می‌رود:

 • Every boy
 • Each boy

3- کاربرد both, neither, either

از این شمارش‌گرها وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم درباره دو چیز حرف بزنیم. با استفاده از مثال‌های زیر تفاوت آن‌ها را متوجه خواهید شد.

 • وقتی می‌خواهیم برای موضوعی به هر دو مورد اشاره کنیم از Both استفاده می‌کنیم.

نکته: عبارت Both … and ترکیب معروفی است.

.I like both football and volleyball

من هم فوتبال و هم والیبال را دوست دارم.

 • Neither در مواردی استفاده می‌شود که موضوع مورد نظرمان درباره هیچ یک از آن دو صدق نکند.

نکته: عبارت Neither … nor ترکیب معروفی است.

.Neither me nor my brother are married

نه من و نه برادرم، متاهل نیستیم.

 • از Either وقتی استفاده می‌شود که بخواهیم درباره یکی از آن دو مورد حرف بزنیم.

نکته: عبارت Either … or ترکیب معروفی است.

.You can drink either water or milk

تو می‌توانی یا آب بنوشی یا شیر.

4- آشنایی با جملات معلوم و مجهول

جملات انگلیسی به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم می‌شوند. در جملات معلوم فاعل یا کننده کار مشخص است. اما در جملات مجهول این گونه نیست. جملاتی که دارای مفعول باشند را می‌توانیم به مجهول تبدیل کنیم. در چه مواقعی از جملات مجهول استفاده می‌کنیم؟

 • زمانی که ندانیم فاعل یا کننده کار چه کسی است.
 • زمانی که مفعول اهمیت بیشتری از فاعل داشته باشد.

ساختار جمله معلوم به صورت subject + main verb + object است.

مثال: .I write the letters

ساختار جمله مجهول به صورت Object + to be + past participle + by + subject است.

برای مثال: .The letters are written by me

 نکات گرامر زبان انگلیسی برای سطح پیشرفته

1- آشنایی با عبارت‌ها و کلمات نشان‌دهنده تضاد

though, although, even though, despite, in spite of همگی برای متصل کردن جملاتی که نشان‌دهنده تضاد هستند، به کار می‌روند. این کلمات در ابتدای Clause ها یا در ابتدا و وسط جمله‌ها به کار می‌روند.

.Although Zahra studied hard, she failed her exams

.Zahra failed her exams, although she studied hard

Despite و In spite of قبل از اسم‌ها یا gerunds و همین طور در ابتدا و وسط جمله‌ها به کار می‌روند.

.Despite smoking a lot, my grandfather lived to 100

.My grandfather lived to 100, despite smoking a lot

.In spite of the sunny weather, they did not have a nice holiday

.They did not have a nice holiday, in spite of the sunny weather

2- آشنایی با ساختار Cleft (جملات تاکیدی)

در زبان انگلیسی اگر خواستید بر قسمتی از جمله تاکید ویژه‌ای بکنید و اهمیت آن را به مخاطب نشان دهید، می‌توانید از What استفاده کنید.

جمله عادی: He offered us another sandwich for free.

جمله با ساختار Cleft برای تاکید بیشتر:

.What he did was offer us another sandwich for free

حال با توجه به اینکه بخواهید بر کدام قسمت از جمله‌ تاکید کنید، با ساختارهای متفاوتی مواجه خواهید شد.

 • ساختار جملات Cleft برای تاکید بر یک اسم:

What + understood information + is/ was + emphasis

مثال: .What I hated was the Garbage everywhere

 • ساختار جملات Cleft برای تاکید بر فعل:

What/All + subject + do/does/did + is/was + verb

.What they did was offer us another sandwich

 • ساختار جملات Cleft برای تاکید بر کل جمله:

What happens/happened + is/was + clause

مثال: .what happened was we arrived at the hotel and understood we forgot to book the room

3- اشتباهات رایج سطح پیشرفته

گاهی زبان‌آموزان سطح پیشرفته در جمله‌واره‌هایی (Clause) که با کلمات Wh دار شروع می‌شوند، ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله را رعایت نمی‌کنند و دچار خطا می‌شوند.

جمله نادرست: .He knew what was her name

جمله صحیح: .He knew what her name was

یکی دیگر از اشتباهات زبان‌آموزان سطح پیشرفته این است که در جمله‌واره (Clause) بعد از کلمه Wh دار از افعال کمکی استفاده می‌کنند.

جمله نادرست: .I  know what did he eat last night

جمله درست: .I  know what he ate last night

4- تطابق فعل و فاعل در جملات خاص

در زبان انگلیسی برای بعضی از اسم‌ها بسیار سخت است که تشخیص دهیم فعل مفرد به کار ببریم یا جمع. در این بخش به بررسی این افعال می‌پردازیم.

 • وقتی حالت جمع و مفرد اسم‌ها شبیه به هم است.

کلماتی مانند economics, sheep, politics, headquarters, series و species، حالت جمع و مفردشان کاملا یکسان است. به همین خاطر وقتی دارید از این کلمات استفاده می‌کنید، حتما دقت کنید که هدف شما استفاده از جمع است یا مفرد و با توجه به منظورتان فعل مناسب را به کار ببرید.

 • کلماتی که همیشه به صورت مفرد به کار می‌روند.

کلماتی مانند mathematics, gymnastics and physics, dominos, dartsو measles همیشه مفرد هستند.

 • کلماتی که همیشه به صورت جمع به کار می‌روند.

کلماتی مانند staff, congratulations, cattle, thanks و police همیشه به صورت جمع به کار می‌روند.

سعی کنید با روش‌های یادگیری سریع گرامر انگلیسی آشنا شوید تا نکاتی که در این مطلب آموزش دادیم را با سرعت بیشتری یاد بگیرید و بتوانید در مدت کوتاهی سطح زبان انگلیسی‌تان را ارتقا دهید.

پیشنهاد ویژه

هنگام نوشتن به زبان انگلیسی، برخی از نکات گرامری بسیار پرکاربرد هستند و به ارتقای سطح رایتینگ‌تان کمک می‌کنند. برای یادگیری این نکات مهم می‌توانید دو ساعت زمان صرف کنید، در کلاس آنلاین «گرامر و جمله‌سازی انگلیسی به زبان ساده» شرکت کنید و همزمان گرامر و رایتینگ‌تان را تقویت کنید.

جمع‌بندی

یادگیری نکات گرامری که در این مطلب بیان کردیم، به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رایتینگ و اسپیکنیگ‌تان را نیز بهبود دهید اما به این نکته توجه داشته باشید که برای یادگیری کامل رایتینگ علاوه بر این نکات گرامری باید از کتاب‌های آموزش رایتینگ نیز استفاده کنید. پس صرفا خود را محدود به این نکات نکنید و برای تقویت مهارت اسپیکنیگ و رایتینگ از کتاب‌ها و روش‌های مناسب استفاده کنید.

مطالب مرتبط