مریم کریمی نوشته
یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مقاله علمی، پایان نامه یا پژوهش علمی دیگر بخش منابع آن تحقیق است. اگر هنگام نقل قول کردن از یک مطلب به درستی به منبع آن ارجاع ندهیم یا منبع را کامل معرفی نکنیم، ممکن است متهم به سرقت علمی شویم. سرقت علمی و ادبی امروزه از مهم ترین نکته های مورد توجه همه ژورنال های تخصصی است. چه کنیم که از اتهام سرقت ادبی دور بمانیم؟ شیوه صحیح ارجاع دادن و توضیح دادن منابع کدام است؟

در مجموعه مطلب های راهنمای عملی گام به گام برای نوشتن پایان نامه پیش از این با انتخاب موضوع پایان نامه، جستجو و انتخاب منابع پایان نامه، دانلود مقاله علمی انگلیسی، چگونگی نوشتن پروپوزال، دفاع از پرپوزال، طراحی پرسشنامه و تحلیل داده های جمع آوری شده آشنا شدیم. آقای مترجم امروز شما را با انواع شیوه های ارجاع دهی آشنا می کند.

1. شیوه APA

شیوه APA را اولین بار انجمن روانشناسی آمریکا ارایه کرد. این شیوه ارجاع دادن ابتدا برای پژوهش‌ها و تحقیق‌های اجتماعی استفاده می شد اما امروزه کاربرد وسیع تری پیدا کرده است. از امتیازات این شیوه بازنگری مداوم و سازگاری با نرم‌افزارهای رفرنس دهی است. در این شیوه حاشیه کاغذ از هر چهار طرف باید 5/2 سانتی متر باشد. فونتی که در نگارش این شیوه استفاده می شود معمولا Times New Roman است. برای ارجاع دادن به منبع در روش APA بخشی از اطلاعات منبع در متن می آید و اطلاعات کامل تر در انتهای متن( بخش منابع) ذکر می شود. مثال:

( لسینسکی، 1396: ص 8)

( لسینسکی و فریزر، 1396: ص 8)

( لسینسکی و همکاران، 1396: ص 8)

2. شیوه MLA

شیوه MLA بیشتر برای پژوهش های حوزه ادبیات و دیگر علوم انسانی استفاده می شود. در این شیوه در متن نام نویسنده و شماره صفحه نوشته می شود و دیگر اطلاعات در بخش منابع ذکر می شوند. مثال: (لسینسکی 8)

3. شیوه AMA

در شیوه AMA به هر رفرنس یا منبع یک شماره اختصاص داده می شود. هرگاه بخواهیم به منابع ارجاع دهیم شماره آن ها را ذکر می کنیم و در پایان، در بخش منابع، منابع را به طور کامل معرفی می کنیم. شیوه ارجاع دهی AMA بیشتر برای پژوهش های حوزه علوم پزشکی استفاده می شود.

4. شیوه Chicago

شیوه رفرنس دهی شیکاگو در پژوهش های تاریخی استفاده می شود. در این شیوه نیز برای هر منبع یک عدد در نظر می گیریم و توضیح آن را در پاورقی ذکر می کنیم. در شیوه شیکاگو نیازی به فهرست منابع در انتهای پژوهش نیست.

5. شیوه IEEE

بیشتر ژورنال ها و مجله های علمی شیوه رفرنس دهی IEEE را برگزیده اند و از آن استفاده می کنند. البته این شیوه ارجاع دهی بیشتر برای مقاله های مهندسی استفاده می شود. در این شیوه نیز به هر منبع یک عدد اختصاص می دهیم و فهرست تفصیلی منابع را در پایان متن( بخش منابع) ارایه می دهیم. در این شیوه از صفحه اول فصل اول ارجاع آغاز می شود و اولین منبع عدد 1  می گیرد. در صفحه های پیش از فصل اول (چکیده) نباید ارجاع داشته باشیم.

در صورتیکه به منبعی برای بار دوم نیاز دارید، از همان عدد قبلی استفاده کنید. شماره منبع در کروشه قرار می گیرد. مثال: [ 3]

برای انتخاب سبک رفرنس دهی، به مجله خاصی که مقاله خود را برای آن خواهید فرستاد، مراجعه کنید. مهم ترین نکته در رفرنس دهی استفاده از یک روش ارجاع از ابتدا تا انتهای متن و به شیوه صحیح است. باید ارجاع به گونه ای صورت گیرد که مخاطب به راحتی بتواند به منابع نویسنده دسترسی داشته باشد. آقای مترجم همراه شماست تا مقاله های علمی شما از بهترین و معتبرترین ژورنال های علمی و تخصصی دنیا پذیرش بگیرند.