آموزش گرامر زبان انگلیسی: زمان حال کامل (Present Perfect)

گرامر حال کامل (Present Perfect) یکی از پرکاربردترین قواعد گرامر زبان انگلیسی است.

اگر زبان‌آموزها این قاعده را به طور کامل یاد بگیرند، می‌توانند اسپیکینگ و رایتینگ‌شان را نیز بهبود ببخشند اما متاسفانه بسیاری از زبان‌آموزها در یادگیری نکات گرامر حال کامل (Present Perfect) دچار مشکل می‌شوند. به همین خاطر سعی کردیم در این مطلب نکات این قاعده گرامری را به طور کامل توضیح دهیم. 

کاربرد زمان حال کامل (Present Perfect)

  • از گرامر حال کامل (Present Perfect) زمانی استفاده می‌شود که کاری در گذشته انجام شده باشد و خود کار یا نتیجه آن تا زمان حال ادامه پیدا کرده باشند. برای مثال:

.I have eaten lunch, and I’m not hungry now

من غذا خورده‌ام و اکنون گرسنه نیستم (قبلا غذا خورده‌ام و نتیجه غذا خوردنم (یعنی سیر بودن) تا زمان حال ادامه پیدا کرده است).

  • زمانی که داریم درباره مواردی صحبت می‌کنیم که در گذشته چند بار اتفاق افتاده‌اند و احتمالش وجود دارد در آینده نیز اتفاق بیفتند.

.I have gone to the stadium many times

من چند بار به استادیوم رفته‌ام (احتمال دارد در آینده نیز این کار را انجام دهم).

  • زمان حال کامل انگلیسی معادل ماضی نقلی در فارسی است. مثلا در فارسی می‌گوییم:

این تصویر، زیباترین تصویری است که تا به حال دیده‌ام.

برای اینکه جمله بالا را به انگلیسی تبدیل کنیم، چون فعل جمله ماضی نقلی است پس باید از حال کامل (Present Perfect) استفاده کنیم:

.This is the most beautiful picture I have ever seen

ساختار گرامر حال کامل (Present Perfect)

Subject + have/has + Verb in the Past Participle form

حال هر یک از اجزای فرمول بالا را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

  • منظور از Subject فاعل است.
  • برای I ،You ، We و They از Have استفاده می‌شود و برای She، He و It از Has استفاده می‌شود. مطالب جدول زیر را مطالعه کنید و با شکل مخفف این عبارت‌ها نیز آشنا شوید.
I have= I’veHe has= He’s
You have= you’veShe has= She’s
They have= they’veIt has= It’s
We have= We’ve 
  • هر یک از افعال انگلیسی سه شکل دارند. ساده، گذشته و حالت PP. ( PP مخفف Past Participle است)

فعل Eat را در نظر بگیرید.

شکل ساده: Eat

گذشته: Ate

شکل سوم فعل (PP): Eaten

پس برای استفاده از حال کامل باید شکل سوم افعال انگلیسی یعنی Past Participle شان را حفظ باشید.

حالت گذشته و Past Participle برخی افعال شبیه به هم هستند. مانند فعل Listen که هم گذشته و هم حالت PP آن Listened می‌شود اما برخی این گونه نیستند و گذشته و PPشان شبیه به هم نیستند مانند فعل Eat که گذشته آن ate و حالت PP آن eaten می‌شود.

شکل سوم (PP) مهم‌ترین و پرکاربردترین افعال انگلیسی در جدول زیر وجود دارد.

شکل ساده فعلگذشته فعلحالت سوم فعل (PP)
walkwalkedwalked
washwashedwashed
callcalledcalled
talktalkedtalked
visitvisitedvisited
looklookedlooked
useusedused
workworkedworked
helphelpedhelped
startstartedstarted
trytriedtried
gowentgone
makemademade
drivedrovedriven
thinkthoughtthought
seesawseen
comecamecome
findfoundfound
telltoldtold
putputput
leaveleftleft
keepkeptkept
beginbeganbegun
runranrun
holdheldheld
writewrotewritten

نحوه سوالی کردن جمله‌هایی که گرامر حال کامل دارند

جملات را به دو صورت می‌توان سوالی کرد:

  1. Yes/No Question
  2. Wh Question

ساختار ایجاد Yes/No Question با استفاده از گرامر حال کامل:

ادامه جمله +Have/Has + Subject + Past Participle of the verb

جمله: .I have gone to the stadium many times

سوالی: ?Have you gone to the stadium many times

نحوه ایجاد Wh Question با استفاده از گرامر حال کامل:

جمله: .I have studied English since nine o’clock

سوالی: ?What have you studied since nine o’clock 

نحوه منفی کردن جمله‌هایی که گرامر حال کامل دارند

برای منفی کردن جملاتی که گرامر حال کامل دارند باید به Have یا Has کلمه Not را اضافه کنید.

مثال: .I have not gone to the stadium since last year

نکته: have not یا has not را می‌توانید مخفف کنید و به صورت haven’t و hasn’t بنویسید. البته در زبان انگلیسی آکادمیک و رسمی حتما باید have not و has not را به کار ببرید.

نکته: معمولا در جمله‌هایی که زمان‌ حال کامل دارند از دو عبارت For و Since برای نشان دادن زمان استفاده می‌شود.

For مدت زمان وقوع اتفاقی را نشان می‌دهد و Since مبدا وقوع اتفاق را نشان می‌دهد. برای مثال:

.I have worked in Germany for two years

.I have worked in Germany since 2019

جمع‌بندی

اگر دوست دارید زبان انگلیسی‌تان را تقویت کنید، حتما باید با گرامر حال کامل (Present Perfect)، قواعد جمله‌های مجهول، جمله‌های شرطی و سایر نکات گرامری آشنایی پیدا کنید. در مطلب بالا شما را با کاربرد قاعده گرامری حال کامل آشنا کردیم و سعی کردیم تمام نکات آن را بیان کنیم. در نهایت قبل از شروع مطالعه گرامر بهتر است با روش‌های تقویت گرامر انگلیسی آشنا شوید تا بتوانید به سرعت پیشرفت کنید.

مطالب مرتبط