بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه برای تقویت رزومه تحصیلی خود یا انتشار نتایج تحقیقات‌شان، تمایل دارند کتاب چاپ کنند. مترجم‌ها یا افراد متخصص در حوزه‌های مختلف برای نشان دادن مهارت خود به کارفرمایان و…
احتمالا بارها به این موضوع فکر کرده‌اید که برای تقویت رزومه خود، ارتقای برند شخصی، کسب درآمد یا دلایل دیگر، کتاب ترجمه کنید. دلایل مختلفی مثل نداشتن فرصت کافی و تسلط نداشتن به زبان و…
احتمالا بارها به این موضوع فکر کرده‌اید که برای تقویت رزومه خود، ارتقای برند شخصی، کسب درآمد یا دلایل دیگر، کتاب ترجمه کنید. دلایل مختلفی مثل نداشتن فرصت کافی و تسلط نداشتن به زبان و…
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی برای ترجمه: Stop Procrastinating and Start Living
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Dark Psychology and Manipulation برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی Acceptance and Commitment Therapy برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی The Good News About Bad Behavior برای ترجمه
معرفی و پیشنهاد کتاب روانشناسی How to Analyze People برای ترجمه